भुक्तानी विकल्पहरू

भुक्तानी विकल्पहरू

क्र.सं.बैङ्कको नाम तथा साखाखाता नं.
एन.सि.सि बैक लिमिटेड (न्युरोड शाखा)0130000038915
नेपाल बैक लिमिटेड (बगर शाखा)09100101101431000001
एन.एम.बि. बैक लिमिटेड (न्युरोड शाखा)1220099046200035
प्रभु बैक लिमिटेड (बगर शाखा)016001013683320000026
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेड (महेन्द्रपुल शाखा)343009408910 (S 94089)
सानिमा बैक लिमिटेड (बगर शाखा)050010010000029
कामना सेवा विकास बैक लिमिटेड (न्युरोड शाखा)00100300069867000003
कुमारी बैक लिमिटेड (लेकसाइड शाखा)0410062500200001
एस.बि.आई. बैक लिमिटेड (श्रृजनाचोक शाखा)18325240200156
१०सिद्धार्थ बैक लिमिटेड (बगर शाखा)00515046410

खाताको नाम : श्री विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समिति