अनलाइन पूजा

अन्लाईन मार्फत गर्न सकिने अनुष्ठान, पूजा तथा जपहरु

यस विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा भक्तजनहरुका लागी मन्दिरमा हुने विभिन्न पूजा तथा अनुष्ठानहरुमा विभिन्न माध्यमबाट संलग्न गराउँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ। यहाँ गरिने पूजा, अनुष्ठान, जप तथा अन्य कार्यहरुमा भक्तजनहरुको ईक्च्छ्या र आवश्यक्ता अनुसार यस वेवसाईट मार्फत संलग्न हुनसकिनेछ।

पूजाको समय:

विहान ५:०० बजे देखि साँझ ६:०० बजे सम्म (नेपाली समय)
विदेशका लागि आपसि छलफल गरेर समय तय गर्न सकिने छ।

पूजाको शुल्क:

निम्न उल्लेखित पूजा शुल्कहुरु; पूजा सामाग्री तथा ब्राह्मण दक्षिणा सहितको शुल्क हो।

सम्पर्क:
९८५६०००१५७, ९८५६०००१५८, ०६१-५२२८३५

भुक्तानी विकल्पहरूका लागि यहाँ थिच्नुहोस

अनुष्ठान

नाम कुल रकम
एक सय आठ आवृत्ति शनि मृत्युञ्जय पाठ
रू १५००० मात्र /-
एकाहा
रू ३०००० मात्र /-
काल सर्पयोग शान्ति
थप पढ्नुहोस्
रू ७००० मात्र /-
गणेश पुराण
रू २५००० मात्र /-
जन्मोत्सव
रू १६०० मात्र /-
पञ्चरुद्री
रू ११००० मात्र /-
पञ्चामृतद्वारा शिवपूजा
रू ५०० मात्र /-
प्रातःकालीन पूजा र एघार आवृत्ति रुद्रीपाठ
रू ३१०० मात्र /-
प्रातःकालीन शिवपूजा एक आवृत्ति रुद्रीपाठ
रू २१०० मात्र /-
ब्रतबन्ध सामान्य
रू १५०० मात्र /-
ब्रतबन्ध हवनसहित मण्डप
रू ५१०० मात्र /-
लघुरुद्री
रू ३०००० मात्र /-
लाखवत्ती
रू २५०० मात्र /-
विष्णुसहस्र नाम पाठ
रू ५०० मात्र /-
शतचण्डी
रू १२१००० मात्र /-
श्राद्ध
रू २१०० मात्र /-
सत्यनारायण पूजा
रू २५०० मात्र /-
सवालाख महाकाल मृत्युञ्जय जप, हवन, तर्पण, मार्जन, भोजसहित सात दिने अनुष्ठानहरु
रू १५०००० मात्र /-

अन्य मन्दिर तर्फ

नाम कुल रकम
एक सय आठ आवृत्ति हनुमान चालिसा
रू ५१०० मात्र /-
गणेश मन्दिर प्रातःकालीन पूजा
रू ११०० मात्र /-
पञ्चामृत पूजा+अथर्वशीर्ष पाठले अभिषेक
रू २१०० मात्र /-
लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण, सीताराम प्रातःकालीन नित्य पूजा
रू ११०० मात्र /-
सरस्वती मन्दिर पूजा
रू ५०० मात्र /-
हनुमान पूजा
रू ११०० मात्र /-

ग्रह र जप संख्या

नाम कुल रकम
उल्का - ६,००० जप
रू ६०० मात्र /-
केतु - १७,००० जप
रू १७०० मात्र /-
गुस - १९,००० जप
रू १९०० मात्र /-
चन्द्र - ११,००० जप
रू ११०० मात्र /-
धान्या - ३,००० जप
रू ३०० मात्र /-
पिंङ्गला - २,००० जप
रू २०० मात्र /-
बुध - ८००० जप
रू ८०० मात्र /-
भद्विका - ५,००० जप
रू ५०० मात्र /-
भौम (मङ्गल) ७,००० जप
रू ७०० मात्र /-
भ्रामरी - ४,००० जप
रू ४०० मात्र /-
मङ्गला - १,०० जप
रू १०० मात्र /-
राहु १८,००० जप
रू १८०० मात्र /-
शनि २३,००० जप
रू २३०० मात्र /-
शुक्र - १६,००० जप
रू १६०० मात्र /-
सङ्कटा - ८,००० जप
रू ८०० मात्र /-
सिद्धा - ७,००० जप
रू ७०० मात्र /-
सूर्य - ७,००० जप
रू ७०० मात्र /-

देवी मन्दिर तर्फ

नाम कुल रकम
एकावृत्ति चण्डी पाठ
रू ५०० मात्र /-
एकावृत्ति चण्डी पाठ (पुटित)
रू ८०० मात्र /-
एकावृत्ति चण्डी पाठ (सम्पुटित)
रू ११०० मात्र /-
एघार आवृत्ति श्रीसूक्ति अभिषेक
रू १६०० मात्र /-
नौ आवृत्ति चण्डी पाठ
रू ३०११ मात्र /-
पञ्चोपचार पूजा र विन्ध्येश्वरी चालिसा पाठ
रू ५०० मात्र /-
प्रात:कालीन षोडशोपचार पूजा र एकावृत्ति चण्डी
रू ५१०० मात्र /-
बाँटामा देवी प्रतिमा राखी पञ्चामृतद्वारा श्रीयूक्तले अभिषेक जग
रू ११०० मात्र /-
मध्यान्ह पूजा र आरती श्रृज्ञर
रू ५०० मात्र /-
शनिवासरीय विशेष आरती (एक वटा)
रू ४००० मात्र /-
शनिवासरीय विशेष आरती (तीन वटा)
रू १०००० मात्र /-
सन्ध्याकालीन पूजा र आरत श्रृज्ञर
रू ११०० मात्र /-